supervision

Personalesupervision er meget vigtig, så personalet bedst muligt kan løse de problemstillinger, de arbejder med.

Igennem supervision bliver personalet udfordret på både det faglige, det personlige – og nogle gange også på det private.


Supervision handler om:

at få overblik over opgaven: Hvad står der i handleplanen? Hvad er din opgave? Hvordan går det med at løse opgaven? Er der udfordringer?

at få overblik over, om der er noget personligt, der forhindrer eller gør opgaveløsningen svær

at få overblik over, om der ligger noget privat i baggrunden, som gør det umuligt eller for svært at løse opgaven for den enkelte