supervision


Inger Jensen   

Psykoterapeut - PASkonsulent - Pædagog


Jeg tilbyder:

Individuel terapi - parterapi - gruppeterapi - PAS-vudering - supervision

Personalesupervision er meget vigtig, så personalet bedst muligt kan løse de problemstillinger, de arbejder med.

Igennem supervision bliver personalet udfordret på både det faglige, det personlige – og nogle gange også på det private.


Supervision handler om:

at få overblik over opgaven: Hvad står der i handleplanen? Hvad er din opgave? Hvordan går det med at løse opgaven? Er der udfordringer?

  • at få overblik over, om der er noget personligt, der forhindrer eller gør opgaveløsningen svær
  • at få overblik over, om der ligger noget privat i baggrunden, som gør det umuligt eller for svært at løse opgaven for den enkelte