PAS-vurderingPAS-vurderingen er en pædagogisk vuderingsredskab, som anvendes af en PAS-konsulent efter Pædagogisk Analyse System (PAS). PAS-vurderingen anvendes som et redskab i en struktureret pædagogisk observation. PAS-vurderingen videofilmes. Inden for de sproglige, visuelle og logisk-matematiske kompetencer vurderes personens: 

Opmærksomhed, koncentration og tempo 

Evne til at analysere nye informationer i forhold til bl.a. det sete og det hørte 

Evne til at danne ny hukommelse/indlæring  

Planlægning og brug af nye og tidligere informationer 

Måde at arbejde på/løse opgaver på 

Kompensationsstrategier 

Motivation

PAS-konsulenten får på denne måde en række pædagogisk relevante oplysninger om den vurderedes svage, men specielt de stærke sider, som formuleres i en skriftlig rapport. Efterfølgende drøftes disse oplysninger og anbefalinger på et møde, hvor pædagogen og forældrene er tilstede


 

MÅLGRUPPE:

 

Personer, som har vanskeligheder med indlæring. Det kan f.eks. være p.g.a.: 

Dårlig hukommelse 

Problemer med opmærksomhed 

Koncentrationsbesvær

svært ved at komme i leg / relation

 

 

FORMÅL:

 

 

At finde personens indlæringsstrategier og indlæringspotentiale, således at der kan tilrettelægges pædagogisk tilgang, der har udgangspunkt i personens forudsætninger. Vurderingen fokuserer på personens styrkesider og har til formål at pege på personens udviklingsmuligheder. 

Endvidere er formålet, at den testede får indsigt i sin egen måde 

at lære på 

at huske på 

at tilrettelægge en arbejdsproces på