PAS-vurdering


Inger Jensen   

Psykoterapeut - PASkonsulent - Pædagog


Jeg tilbyder:

Individuel terapi - parterapi - gruppeterapi - PAS-vudering - supervisionPAS-vurderingen er en pædagogisk vuderingsredskab, som anvendes af en PAS-konsulent efter Pædagogisk Analyse System (PAS). PAS-vurderingen anvendes som et redskab i en struktureret pædagogisk observation. PAS-vurderingen videofilmes. Inden for de sproglige, visuelle og logisk-matematiske kompetencer vurderes personens: 

 • Opmærksomhed, koncentration og tempo 
 • Evne til at analysere nye informationer i forhold til bl.a. det sete og det hørte 
 • Evne til at danne ny hukommelse/indlæring  
 • Planlægning og brug af nye og tidligere informationer 
 • Måde at arbejde på/løse opgaver på 
 • Kompensationsstrategier 
 • Motivation

PAS-konsulenten får på denne måde en række pædagogisk relevante oplysninger om den vurderedes svage, men specielt de stærke sider, som formuleres i en skriftlig rapport. Efterfølgende drøftes disse oplysninger og anbefalinger på et møde, hvor pædagogen og forældrene er tilstede


 

MÅLGRUPPE:

 

Personer, som har vanskeligheder med indlæring. Det kan f.eks. være p.g.a.: 

 • Dårlig hukommelse 
 • Problemer med opmærksomhed 
 • Koncentrationsbesvær
 • svært ved at komme i leg / relation

 

 

FORMÅL:

 

 

At finde personens indlæringsstrategier og indlæringspotentiale, således at der kan tilrettelægges pædagogisk tilgang, der har udgangspunkt i personens forudsætninger. Vurderingen fokuserer på personens styrkesider og har til formål at pege på personens udviklingsmuligheder. 

Endvidere er formålet, at den testede får indsigt i sin egen måde 

 • at lære på 
 • at huske på 
 • at tilrettelægge en arbejdsproces på